Collection 作品集 / UFO貓貓

UFO貓貓

HK$2,000

故事:UFO貓貓

之前做過一個貓星人捉走地球人嘅coin
兩個月前突然有一日發夢
夢到貓星人隻coin
但隻UFO係立體
訓醒仲要記得個夢
即刻記低佢返去試

相傳有兩個情況會俾貓星人夾走

第一種
貓星人畢業後返貓星
會化身成UFO船長
其實佢地都好唔捨得各位奴才
所以會忍唔住帶埋佢地走
不過帶嘅方法有啲粗暴
好似夾公仔咁夾住走。。。

第二種
貓星人有日聽到可惡嘅人類傾移民
但完全冇諗過帶埋自己走
人類肆無忌憚係貓星人面前講大計
佢地覺得貓星人聽唔明自己講嘢
直到深夜俾UFO夾走嗰刻先發現
實在太天真喇。。。
至於點解要夾佢地走?
可能因為佢地移民地點太近喇
不如玩大佢直接返貓星🤡

其實貓星人只係寵物代表
養過寵物都知道
寵物已經係屋企人
有唔少朋友話阿爸阿媽幾唔鍾意貓貓狗狗
領養咗返嚟唔夠3日
已經對佢地好過對仔女
所以大家記住
除左領養不棄養
就算冇能力帶埋佢地走
至少陪伴到佢地畢業先再走

講咗咁耐

其實UFO貓貓
係繼橡子後第二個project
至於會做幾多個
我都仲未諗到
做落就會知道

  • 本商品為 「接單訂製」
  • 製作時間: 21 個工作天(不包含假日)
  • 可作吊飾 或 鎖匙扣

如欲購買 或 查詢,歡迎聯絡我們
Any enquiries, please contact us via whatsapp